• طراحی و اجرای غرفه های برتر نمایشگاهی

برگزاری نخستین جلسه سیاست گذاری روز جهانی صنعت نمایشگاهی

برگزاری نخستین جلسه سیاست گذاری روز جهانی صنعت نمایشگاهی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، نخستین جلسه سیاست گذاری روز جهانی صنعت نمایشگاهی با حضور مدیران شرکت سهامی نمایشگاهها و انجمنهای مرتبط با صنعت نمایشگاهی در سال ۹۸ برگزار شد .

حمیدرضا آملی مدیر نمایشگاههای داخلی شرکت سهامی نمایشگاهها در این جلسه بر ضرورت حضور ۳۲ سایت نمایشگاهی استانی و مجریان نمایشگاهی تاکید کرد و افزود به دنبال آن هستیم که امسال مجریان نمایشگاههای خارجی نیز در این رویداد مهم حضور یابند .

وی افزود برنامه ریزی برای حضور تمام سایتهای نمایشگاهی در شورای سیاست گذاری، اعتبار بخشی و ایجاد انسجام بیشتر بین فعالان صنعت نمایشگاهی از اهداف مهم برگزاری مراسم روز جهانی صنعت نمایشگاهی است .

این رویداد قرار است تا ۸ خرداد ماه مصادف با ۲۴ ماه مبارک رمضان توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برگزار شود .


Leave a Reply