• طراحی و اجرای غرفه های برتر نمایشگاهی

زمینه سازی برای انعقاد قراردادهای صادراتی بین قطعه سازان ایرانی و شرکتهای خارجی

زمینه سازی برای انعقاد قراردادهای صادراتی بین قطعه سازان ایرانی و شرکتهای خارجی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران، ۸ شرکت توانمند صادراتی ایرانی در گروه کالایی قطعات خودرو در فضایی به وسعت ۱۰۰ مترمربع در سالن شماره ۷ مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول با همکاری شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران شرکت کردند. این نمایشگاه با حضور ۱۶ کشور و ۱۴۰۰ شرکت در فضایی به وسعت ۳۸ هزار مترمربع در مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول ترکیه از ۱۵ تا ۱۷ فروردین برپا شده است که ۷۱۳ شرکت ترکیه ای و ۶۸۷ شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند .

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو با عنوان اتومکانیکای استانبول با حضور مدیران عامل مراکز نمایشگاهی TUYAP ،CNR‌، مدیران ارشد نمایشگاهی هانوفر و مس فرانکفورت و همچنین دکتر احمدی مسئول بخش اقتصادی سرکنسولگر‌ی ایران در استانبول ترکیه افتتاح شد .

طی اعلام نمایندگان ۸ غرفه ایرانی مشارکت کننده در این نمایشگاه رقابت پذیری قطعات خودرو و تولیدات ایرانی با مشابه خارجی خوب بوده و مذاکرات متعددی در روزهای برگزاری نمایشگاه با طرفهای خارجی برای انعقاد قرارداد و صادرات محصول انجام شده است .

بر اساس این گزارش برپایی نمایشگاههای خارجی و حضور شرکتهای توانمند ایرانی در این نمایشگاهها می تواند زمینه را برای ورود به بازارهای صارداتی و افزایش صادرات غیر نفتی فراهم کند و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برای توسعه این مهم ‌ برپایی نمایشگاهای خارجی مختلف و ارائه تسهیلات را در سال ۹۸ تقویت نموده است .


Leave a Reply