• طراحی و اجرای غرفه های برتر نمایشگاهی

Video

 Construction of the Snapp Booth in Time-Lapse Video – Tehran 1396
Construction of the Mammut Telca Booth in Time-Lapse Video – Tehran 1396
Construction of the Iran University of Science & Technology Booth in Time-Lapse Video – Tehran 1396
تایم لپس طراحی و اجرای کامل دکور دهمین جایزه ادبی جلال آل احمد در تالار وحدت – دی ماه ۱۳۹۶ – تهران
Construction of the Snapp Booth in Time-Lapse Video – Tehran 1396